N i e u w s
T i p s
W T W  filters
V e i l i g h e i d
F o t o 's
V e r h u i z i n g
C o n t a c t

 Verhuizing (13 sept.)

 

 Rooster (we zijn er helemaal doorheen)

 Dank aan allen die meewerkten. U kunt vanaf nu met een briefje in de hal verhuizingen kenbaar maken of het in de WhatsApp-groep Jozefhof Meldpunt zetten.

 

 Relatie bouwnr. huisnr. en ligging

  Plattegrond C locatie Jozefhof grijs is onbestraat; Jozefhof pad en Gravin Margarethastraat oost tijdelijk afgesloten

 

 Plattegrond A locatie Jozefhof eindsituatie na bestrating die aanvangt 12 sept. 2022 

 

 

 

Plattegrond B detail Zuidzijde eindsituatie na bestrating die aanvangt 12 sept.

 

 

 Zuid-westhoek (Jozefhof pad) met opstelplaats P3 (bij voertuig) eindsituatie na bestrating

  

 Zuidzijde met pad eindsituatie en korte hellingbaan en trap

 

  Woontoren aanzicht Noordwest met ingang hal en lift; tuin niet bereikbaar voor verhuisliften

 

 Ingang vanuit de garage (-1) Houd brandscherm en vluchtdeuren vrij

 

 

 Dillenburgsingel ingang garage hoog 2,1m; niet op de stoep parkeren dus 

 Blokkeer de deuren niet als ze elektrisch zijn geopend.

 Trek liever de stekker en plaats die na gebruik terug.

 "Wacht tot het rode licht gedoofd is. Er kan nog een auto komen."

 

 Dillenburgsingel eind opgang hellingbaan rechtsachter

 

 Dillenburgsingel vanuit Jan van Beaumontstraat is nu geheel bestraat. 

 

 Jozefhof pad is inmiddels bestraat maar tijdelijk afgesloten

 

 

 Plattegrond C tijdelijke situatie en grijze straten/paden nog onbestraat, wel verhard

 

 Opgelet

  De gevel bestaat uit isolatieplaat met een afdekking van flexibele strips; het tegen de gevel plaatsen van verhuisliften, ladders, etc. is dus niet mogelijk.

 Op het binnenplein kunnen geen verhuisliften worden geplaatst (draagcapaciteit).

 Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

 

 Updates

 13/9: Momenteel is het zuidpad afgesloten voor herinrichting en is een tijdlang niet meer toegankelijk, zonder afstemming met de bestrater. Het zuidpad is doodlopend.

 13/9: Plattegronden A en B hierboven van het zuidpad en pad Jozefhof is NA bestrating. Er is na herinrichting nog maar 1 plek voor een verhuizer op P3.  De afsluitpalen bij de schoorsteen worden niet verwijderd.

 24/4: voor meer foto's zie tabblad Foto's in de linkerkolom

 5/5: Blijf aub van de liftdeuren af en gebruik de knoppen. Een defecte lift is voor niemand aantrekkelijk. Verwijder rommel direct van de vloer voor het tussen de liftdeuren komt. Oorzaak nr. 1 van storingen.

 10/5: Gebruik van de priveweg bij Domus Magnus kan uitsluitend na aanvraag via N. van Dinter; de huismeester wil haar als enige aanspreekpunt; u of uw verhuizer of leverancier benadert de huismeester dus niet zelf. Hou de buren te vriend.

 10/5: Mocht uw leverancier of verhuizer schade veroorzaken: laat niet anderen hier voor opdraaien. Ze zijn er voor verzekerd. De stoep en inrit garage zijn niet berekend op vrachtwagens.

 10/5: Voor de bestelbusjes en dakkoffers: de doorrijhoogte van de garage is 2,1 meter. In de garage lopen plafondleidingen en gevoelige brandschermen.

 10/5: Zet aub met 2 bestelbusjes niet de voertuigen in de middelste parkeervakken klem. Een briefje achter de ruit met mobiel nummer helpt wel eens.

  18/5: Een opmerking over verantwoordelijkheden opgenomen om te verduidelijken wat deze site wel en niet coordineert. Daarover bestaat bij enkelen een misverstand.

 Verhuizers, leveranciers, klussers, bewoners:

 22/5: De deuren met elektronische deurdrangers mogen i.v.m. defect raken NIET worden vastgezet bij gebruik van de drukknop. Ziet u het toch gebeuren, zeg er dan wat van. De fietsdeur ging al defect. Trek aub de stekker of open de deur met de sleutel in het fietsdeurslot (niet het kastje aan de muur). Uiteraard plaatst u na gebruik de stekker weer terug.

  9/6: De Gravin Margarethastraat naast het pad Jozefhof is inmiddels bestraat maar het oostdeel is wel afgesloten.  Zolang het zuidpad via de Jan van Beaumontstraat bereikbaar is, hoeft het pad Jozefhof niet gebruikt te worden door ons.

 19/6: Deze site nu ook via www.jozefhof.nl bereikbaar

 12/7: Voor de verhuizers en keukenleveranciers is de nis tegenover de trappenhuisdeur in de kelder gereserveerd voor lossen. De wand bij de vluchtdeur is deels beschikbaar mits de vluchtdeur toegankelijk blijft en de vloer onder het brandscherm ook. Bewoners en klussers houden de losplaatsen vanzelfsprekend vrij.

 12/7: Doe de verhuizers, keukenleveranciers en bewoners een plezier en loop of fiets niet door de speedgate als die open staat. U brengt hen anders flink in de problemen, zodra de gate sluit. Met de auto moet u zeker even wachten tot het licht voor u op groen staat. Op verzoek kan de gate een tijdlang open worden gezet voor verhuizers. Komt u toch klem te zitten bij een sluitende gate: geef een klap op de vertikale bumpers en de gate opent weer.

 8/9: De liftbescherming is verwijderd. De afmetingen van de cabine zijn nu 1100 (b) x 2100 (d) x 2200 (h) mm.

 Deze pagina wordt regelmatig ververst.

 Op 12 sept. zit het werk er voor deze website op. Met de VvE bekijken we of voortbestaan daarna nog zinvol is. Er zijn 148 emails verwerkt.

Natasja & Carel

Top