N i e u w s
B e z o e k, verhuis
T i p s
W T W  filters
V e i l i g h e i d
C o n t a c t

 Nieuwtjes en oudjes (29 sep.)

 

Volgende ALV VvE eigenaars

Deze staat gepland voor maandag 17 oktober in de Savelberg. Zie uw e-mail. Uiterlijk 30 september kunt u bespreekpunten inbrengen bij de secretaris VvE eigenaars.

 

Plattegrond bezoekers

Die zoeken wat af. Op tabblad bezoek en verhuis treft u voor hen een duidelijke plattegrond. Voor bezorgers, scootmobielen, voetgangers.

 

WhatsApp-groepen

Om de communicatie te vereenvoudigen heeft u een uitnodiging gehad om deel te nemen aan de groep Jozefhof Meldpunt VvE (voor serieuze zaken) en de groep Jozefhof Gezellig. Dan kan iedereen zien of een storing al gemeld is en wat de status is. Als aanmelden niet lukt, stuurt u een bericht met uw mobiele nummer naar de VvE eigenaars.

In de groep Meldpunt VvE kunt alleen belangrijke meldingen doen die de VvE aangaan of meerdere appartementen (lift, deuren algemene ruimtes, water, warmte, stroom).

Storingsmeldingen van uw eigen installatie, vragen, opmerkingen en discussies kunnen in de groep Gezellig. Dat is om het verkeer in de groep Meldpunt tot een minimum te beperken zodat belangrijke meldingen gezien worden en er snel op geacteerd kan worden. Bij calamiteiten eerst 112 bellen. Uiteraard kan de groep Gezellig ook voor leuke onderwerpen worden gebruikt.

 

Brandalarm / Zie op tabblad veiligheid

 

Hardrijders in de garage 

Recent is het snelheidsbord 5 km geplaatst. Dat is nodig omdat er rijders zijn die te weinig rekening houden met uitparkeerders om de hoek van de muren. Die zien niets en kunnen niet vlot reageren als er een auto snel de bocht neemt. Dan weet u de reden. Hopelijk zijn verkeersdrempels niet nodig.

 

Onstuiming weer

De mooie zomer is voorbij en af en toe waait het al aardig. Vergeet niet de spullen op het balkon stormvast te zetten. Hoe hoger hoe belangrijker. Ook komen nu wat nieuwigheden met de verwarming aan het licht. Kijk op tabblad Tips.

 

Verhuisplanning

Nu de verhuisplanning afgewerkt is, hebben we het tabblad verplaatst naar beneden en ook voor bezoekers geschikt gemaakt. Komende verhuizingen kunt u met een briefje in de hal of in de WhatsApp-groep Jozefhof Meldpunt kenbaar maken.

 

Burenborrel  

Het VvE-bestuur Jozefhof 201-238 en Vesteda, de verhuurder van de overige appartementen, vonden het een goed idee om op de burendag een burenborrel in de binnentuin te organiseren. Dat vonden de vele deelnemers ook. Volgend jaar weer?

 

 

 

 

Klein waterlek

In de rechter watermeterkast in de gang van de bergingen was een klein lek geconstateerd.  Oorzaak is nu bekend. Men mag niet meer aan de watermeters draaien. Oasen heeft ze nu zo gezet dat ze wel afleesbaar zijn en anders mag u ze bellen.

 

Trappenhuis

Misschien is het al opgevallen, maar alle vegen zijn inmidddels van de muren verwijderd.

 

Afvalbakken

Vaak zijn onze afvalbakken overvol. Voor GFT is dat vervelend. U kunt op https://cyclusnv.nl/meldingsformulier bij Cyclus kenbaar maken dat het beter moet en dat slechts 2 bakken voor 110 gezinnen wel wat vaker geleegd mogen worden. Een belletje naar 0182-547500 kan ook.

 

Zwerfafval

Af en toe laten onverlaten helaas een afvalzak slingeren. Ook karton zien we, maar dat kan op loopafstand bij de winkels in de container, mits het droog is. Er is daar ook plek voor kleding. Als veel mensen zwerfafval melden, wordt er eerder wat aan gedaan. Ook kunnen storters worden opgespoord. Melden kan op https://www.gouda.nl/direct-regelen/leven-en-wonen/veiligheid/melding-openbaar-gebied/ maar ook op www.gouda.slimmelden.nl U bent dan niet de enige: 18.000 melders registreerde Gouda al.... Dat betekent dat de inwoners graag een schone omgeving zien.

Yes, het heeft gewerkt: het vuil is 22 sep. opgehaald.

 

Straatnaambordjes

Inmiddels heeft de gemeente de straatnaambordjes aangebracht en is de Dillenburgsingel geheel bestraat. Het gebruik van het prive-terrein de Savelberg is daarmee niet meer nodig en zelfs ongewenst.

 

Bouwketen

Alle bouwketen van Wijnen zijn inmiddels verwijderd. Marcel heeft een plekje aan de rand van het terrein gekregen.

 

Zuidpad

Het zuidpad wordt momenteel bestraat en is niet toegankelijk. Paden en groenstrook tekenen zich al fraai af. Het schiet behoorlijk op.

 

Ongelukje bij de buren is inmiddels hersteld. Dit was geen duif.

 

Lift

Nu de lift beter wordt gebruikt en schoongehouden, is het aantal storingen drastisch verminderd. Recent was de liftdeur toch weer geblokkeerd door een deel van een verhuisdoos. Helaas was de veroorzaker vergeten het defect te melden, waardoor herstel langer duurde dan noodzakelijk. U kunt hiervoor als eerste persoon het beste de Whatsapp-groep Jozefhof Meldpunt gebruiken. Dan weten anderen dat ze niet meer hoeven te bellen. In de kelder is de mobiele dekking slecht. Zoek dus een ander plekje om te communiceren.

 

Parasols

We zien op veel balkons de parasols verschijnen. De VvE is er nog niet uit of er zonnewering kan komen.

 

Laad/losplek in de garage

Veel bewoners kiezen er maar voor om deze te gebruiken als fietsenstalling.

 

De fietsdeur

Deze is gerepareerd, maar hapert weer. Van buiten naar binnen is nu een sleutel nodig. Van binnen naar buiten kan met de zwarte knop of de draaiknop. Wijs uw verhuizer/leverancier/klusbedrijf a.u.b. op de procedure om die deur op de juiste wijze vast te zetten om schade te voorkomen. Met de sleutel in het deurslot of de draaiknop van binnen de deur openen. De stekker trekken mag ook als die na gebruik maar teruggezet wordt (vaak vergeten).

 

Tuin

De tuin begint voorzichtig aan zijn vorm te krijgen. We zien dat de gang bij de berging intensiever wordt gebruikt om bij te praten dan de tuin. Kan nog komen. Met de hitte was het er wel aangenaam koel. De tuincommissie is al actief, nu geholpen door wat regen.

 

Lekkage

In de ZO-kolom was ernstige waterlekkage opgetreden. De 3 reparaties zijn gereed, maar het nawerk vergt nog wel even. Voor schade aan gebouw, vloer, plafond, wand, behang, etc. is de opstalverzekeraar van de VvE in te schakelen.

 

Luchtkwaliteit Jozefhof

Sinds 26 aug wordt het fijnstof in de buitenlucht van Jozefhof gemeten. De metingen zijn in te zien op: https://aqicn.org/station/@67849/. De kleuren geven aan of het goed of slecht is. In de herfst komt er een aparte webpagina beschikbaar met meer informatie. We verwachten in de wintermaanden met veel houtstook spannende tijden.

  

Inhuizingen

De meeste bewoners zijn inmiddels ingehuisd. Dit geeft tijdelijk enig boorwerk, maar het lijkt alleszins mee te vallen zolang men zich aan de afgesproken tijden houdt.

 

Koeling

We zien dat de koeling (tegen nultartief) zijn werk doet. De warmte die Vaanster nu in de grond stopt, halen ze er van de winter weer uit. De koeling werkt pas na enkele uren meer dan 2-4 graden temperatuurverschil tussen gemeten en gewenste temperatuur.

 

Trap

Bij sommigen bestaat de behoefte aan een trapleuning met name op de westtrap. Iets voor de VvE-Hoofd.

 

Fietsrekken

Bij de trappen zouden fietsrekken/palen wel handig zijn. En bij de groene kast op de Dillenburgsingel bij de hellingbaan. Men is er nog druk mee bezig om dit voor elkaar te krijgen. Veel partijen wachten nog op elkaar. Fietsen etc. in de binnentuin zijn beslist niet toegestaan.

 

E-laden auto's

De VvE garage gaat nog onderzoeken hoe dat collectief het beste vorm kan worden gegeven. De verwachting is dat het aantal elektrische voertuigen zal toenemen en individuele aansluitingen al spoedig tot beperkingen gaan leiden. Geen eenvoudige materie.

 

Onderhoudscontracten

Er komt een peiling of men deel wil nemen aan collectief onderhoud van de ventilatiesystemen en de regelinstallatie verwarming/koeling. De verwachting is een lagere prijs en de garantie dat het goed gebeurt, plus dat er bij storing binnen redelijke tijd een monteur komt. Zonder contract is dat tegenwoordig niet meer zo zeker. Ook de filters van de WTW box vallen hier onder.

Vóór en uiterlijk op de volgende ALV hoort u er meer over. Belangstelling voor een F7 filterset kunt u nu al doorgeven op de WhatsApp Jozefhof Gezellig en de aanmelders staat op tabblad WTW.

 <<>>

 

 

 

 

 

 

 

 

Top